Търси

 

Библиотека
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2016
      »Преговори 2018
      »Преговори 2024
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 СЖБ - Сигнал до ГИТ декември 2009СЖБ Позиция март 2010СЖБ - Предложение за удължаване срока за ранно пенсиониранеСЖБ До МТ относно профилактичните прегледиСЖБ от МТ за профилактичните прегледи 09_2010СЖБ Писма на г-н Бунев от декември 2010гСЖБ Писмо до НКЖИ относно масовите съкращения - декември 2010г.СЖБ Писмо до БДЖ относно съкращенията - декември 2010г.СЖБ Отворено писмо декември 2010СЖБ - Писмо до НКЖИ относно прекъсване на работното време - януари 2011СЖБ Статия на П.Бунев за стачката март 2011Писмо на председателя на СЖБ относно договорите по чл.70 от КТ - май 2012СЖБ писмо относно членския внос - 03 октомври 2012СЖБ Образец на сигнал-искане до ИТ януари 2013СЖБ Становище-указание за промяна в длъжностна характеристика януари 2013СЖБ Декларация май 2014СЖБ писмо до министъра на транспорта по повод случая "Церковски" 28 ноември 2014СЖБ Сигнал-искане до ДП НКЖИСЖБ до НС за бюджет 2015СЖБ по повод увеличаване заплащането за пропътуван километърСЖБ до МТ по повод платените прегледи в НМТБ2023_05_12 До ДП НКЖИ по повод ниските доходи2023_09 До НКЖИ за продължаване дебата по доходите