Търси

 

Библиотека
»Безплатните пътувания
»Закони
  »Общи
  »Специални
»Правителствени норм. актове
  »2.1
  »2.2
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2014
      »Преговори 2016
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 СЖБ - Писмо на г-н Бунев до БДЖ ЕАД - ноември 2009гСЖБ - Сигнал до ГИТ декември 2009СЖБ Позиция март 2010СЖБ - Предложение за удължаване срока за ранно пенсиониранеСЖБ До МТ относно профилактичните прегледиСЖБ от МТ за профилактичните прегледи 09_2010СЖБ Писма на г-н Бунев от декември 2010гСЖБ Писмо до НКЖИ относно масовите съкращения - декември 2010г.СЖБ Писмо до БДЖ относно съкращенията - декември 2010г.СЖБ Отворено писмо декември 2010СЖБ - Писмо до НКЖИ относно прекъсване на работното време - януари 2011СЖБ Статия на П.Бунев за стачката март 2011Писмо на председателя на СЖБ относно договорите по чл.70 от КТ - май 2012СЖБ писмо относно членския внос - 03 октомври 2012СЖБ Образец на сигнал-искане до ИТ януари 2013СЖБ Становище-указание за промяна в длъжностна характеристика януари 2013СЖБ Декларация май 2014СЖБ писмо до министъра на транспорта по повод случая "Церковски" 28 ноември 2014СЖБ Сигнал-искане до ДП НКЖИСЖБ до НС за бюджет 2015СЖБ по повод увеличаване заплащането за пропътуван километърСЖБ до МТ по повод платените прегледи в НМТБ