Търси

 

Библиотека
»Безплатните пътувания
»Закони
  »Общи
  »Специални
»Правителствени норм. актове
  »2.1
  »2.2
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2014
      »Преговори 2016
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 НКЖИ ЦСС Протокол 5 от 30 април 2010НКЖИ ЦСС Мерки юни 2010НКЖИ ЦСС Протокол 6 от 21 май 2010НКЖИ ЦСС Протокол 7 от 02 юни 2010НКЖИ ЦСС Становище СЖБ към Мерки юни 2010НКЖИ Протокол 8 от 22 юни 2010НКЖИ Протокол 9 от 30 септември 2010НКЖИ ЦСС Протокол 10 от 16 ноември 2010НКЖИ Протокол 11 от 29 декември 2010НКЖИ ЦСС Протокол 12 от 17 февруари 2011НКЖИ ЦСС Протокол 13 от 17 март 2011НКЖИ Протокол 15 от 19 април 2011НКЖИ ЦСС Правила 2012НКЖИ ЦСС Протокол 1 от 07 юни 2012НКЖИ ЦСС Протокол 2 от 21 септември 2012НКЖИ ЦСС Протокол 3 от 15 октомври 2012НКЖИ ЦСС Протокол 4 от 05 ноември 2012НКЖИ ЦСС Протокол 21 декември 2012НКЖИ ЦСС Протокол 15 януари 2013НКЖИ ЦСС Протокол 27 февруари 2013НКЖИ ЦСС Протокол 02 април 2013НКЖИ ЦСС Протокол 25 юни 2013НКЖИ ЦСС Протокол 10 11 октомври 2013НКЖИ Протокол 18 декември 2013НКЖИ ЦСС Протокол 24 юни 2014НКЖИ Правила за работа на СС 2014НКЖИ Обръщение синдикати 11 юли 2014НКЖИ ЦСС Протокол 11 юли 2014НКЖИ Становище на синдикатите към протокол от 11 юли 2014НКЖИ ЦСС Протокол 18 септември 2014НКЖИ ЦСС Протокол 22 октомври 2014НКЖИ ЦСС Протокол 17 декември 2014НКЖИ ЦСС Протокол 04 февруари 2015НКЖИ ЦСС Протокол 25 март 2015НКЖИ ЦСС протокол 24 април 2015НКЖИ ЦСС Протокол 14 май 2015НКЖИ Протокол 25 август 2016НКЖИ ЦСС Протокол 25 октомври 2016НКЖИ ЦСС Протокол 20 декември 2016НКЖИ Протокол 08 март 2017НКЖИ Протокол 05 юни 2017НКЖИ ЦСС Протокол 05 декември 2017