Търси

 

Библиотека
»Безплатните пътувания
»Закони
  »Общи
  »Специални
»Правителствени норм. актове
  »2.1
  »2.2
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2014
      »Преговори 2016
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 ЕАД Действия по ЗУКТС -май 2010ЕАД Искания ЗУКТСЕАД Искания по ЗУКТС в ТПЕАД Искания по ЗУКТС в ППЕАД Искания по ЗУКТС в ТПСЕАД Споразумение по ЗУКТС в ТПЕАД Споразумение по ЗУКТС в ТПСЕАД Споразумение по ЗУКТС в ЕАДЕАД Споразумение по ЗУКТС в ППСЖБ Писмо ваучери по наредба 11 - 09_2010ЕАД Подписки и указания - ноември 2010ЕАД Покана по ЗУКТС - януари 2011ЕАД Арбитражно решение ТП февруари 2011ЕАД Проект за стачно споразумение на РАБОТОДАТЕЛЯ - март 2011ЕАД Стачно споразумение март 2011гЕАД Обръщение септември 2011ЕАД Подписка ТП септември 2011ЕАД Подписка ПП септември 2011ЕАД Септември 2011ЕАД Уведомление 14 ноември холдингЕАД Уведомление 14 ноември ТПЕАД Уведомление 14 ноември ППЕАД Обръщение стачен комитет 02 декенври 2011ЕАД Предложения по КТД - работодател 03_12_2011ЕАД Преписка на стачния комитет в ТП с управителите