Търси

 

Библиотека
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2016
      »Преговори 2018
      »Преговори 2024
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 РС Протокол 01 от 20 април 2006РС Протокол 02 от 18 май 2006РС Протокол 03 от 30 май 2006РС Протокол 04 от 05 юни 2006РС Протокол 05 от 15 септември 2006РС Протокол 06 от 13 ноември 2006РС Протокол 07 от 20декември 2006РС Протокол 08 от 09 март 2007РС Протокол 09 от 29 май 2007РС Протокол 10 от 16 август 2007РС Протокол 11 от 23 октомври 2007РС Протокол 12 от 20 декември 2007РС Протокол 13 от 10 април 2008РС Протокол 14 от 24 април 2008РС Протокол 16 от 23 юли 2008РС Протокол 17 от 27 август 2008РС Протокол 18 от 14 декември 2008РС Протокол 19 от 19 февруари 2009РС Протокол 20 от 02 април 2009РС Протокол 21 от 12 юни 2009РС Протокол 22 от 30 юли 2009РС Протокол 23 от 04 ноември 2009РС Протокол 24 от 10 март 2010РС Протокол 25 от 15 юни 2010РС Протокол 26 от 01 ноември 2010РС Протокол 27 от 17 ноември 2010РС Протокол 28 от 09 февруари 2011РС Протокол 1 от 11 април 2011РС Протокол 2 от 19 май 2011РС Протокол 3 от 11 август 2011РС Протокол 4 от 03 ноември 2011РС Решения от протокол 4 03-11-2011РС Протокол 6 от 21 март 2012РС Протокол 7 от 12 септември 2012РС Протокол 8 от 28 февруари 2013РС Протокол 9 от 27 септември 2014РС Протокол 10 от 15 април 2014РС Протокол 11 от 12 юни 2014РС Протокол 12 от 05 ноември 2014РС Протокол 13 от 30 януари 2015г.РС Протокол 14 от 01 юли 2015г.РС Протокол 15 от 28 октомври 2015г.РС Протокол 1 от 19 февруари 2016г.РС Протокол 2 от 12 април 2016РС Протокол 3 от 14 февруари 2017