Търси

 

Библиотека
»Безплатните пътувания
»Закони
  »Общи
  »Специални
»Правителствени норм. актове
  »2.1
  »2.2
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2014
      »Преговори 2016
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 НК ЖИ Преструктуриране ноември 2009 - ИнформацияНК ЖИ Преструктуриране ноември 2009 - НормативиНК ЖИ Преструктуриране ноември 2009 - КатегоризацияНК ЖИ Преструктуриране ноември 2009 - Структура на ГДНК ЖИ Преструктуриране ноември 2009 - Структура на поделениятаНКЖИ Поредна програма юни 2010Проект на план за адаптация - март 2011НКЖИ Общо събрание 15 юли 2011НКЖИ За отнемане правата за безплатно пътуване 26 юни 2012НКЖИ Писмо на ген.директор за безплатните пътувания 09 юли 2012НКЖИ ГД за' преференциите' при пътуване - август 2012НКЖИ Обръщение на секторния съвет на ФТР ПодкрепаНКЖИ Подписка ФТР декември 2012НКЖИ Протестна декларация декември 2012НКЖИ Обръщение митинг 19 декември 2012НКЖИ 'ОПТИМИЗИРАНЕ' на персонала 3-то тримесечие на 2013гНКЖИ Общо събрание 21 ноември 2013НКЖИ Програма 2015НКЖИ Правила за помощи - март 2017