Търси

 

Библиотека
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2016
      »Преговори 2018
      »Преговори 2024
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 НК ЖИ Синдикална позиция относно Исканията по ЗУКТСНК ЖИ Позиция на групата по преговори 0т 03 юни 2009 - макетНК ЖИ Позиция на работодателя относно Исканията по ЗУКТСНК ЖИ Подписка по ЗУКТС - получена подкрепаНК ЖИ Група за преговори по ЗУКТС Протокол №2НК ЖИ Предложение за минимално транспортно обслужванеНК ЖИ Стачно споразумение октомври 2009НК ЖИ Преговори по ЗУКТС Протокол №3 от 13 май 2009НКЖИ Покана по ЗУКТС - януари 2011НКЖИ Призив февруари 2011НКЖИ арбитражно решение - февруари 2010Стачно споразумение март 2011НКЖИ Приложение 1 към стачно споразумение от март 2011гНКЖИ За нарушено стачно споразумение - март 2011НКЖИ Уведомление за стачка - ноември 2011НКЖИ Становище на централите за законността на стачката 24 ноември 2011НКЖИ подкрепа мини Марица изтокНКЖИ подкрепа ETFНКЖИ подкрепа MTFНКЖИ Относно регистрирането на стачкуващитеНКЖИ Подписка за подкрепа на стачкатаНКЖИ Съобщение стачен комитет 02 декември 2011НКЖИ За законността на стачката след новия ГДВНКЖИ Уведомление до ген.директор за прекратяване стачните действияНКЖИ Обръщение на стачния комитет за прекратяване стачните действия - 16.12.2011НКЖИ Работодателско предложение за стачно споразумение - 13 март2012