Търси

 

Библиотека
»Безплатните пътувания
»Закони
  »Общи
  »Специални
»Правителствени норм. актове
  »2.1
  »2.2
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2014
      »Преговори 2016
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 КНСБ Призив за демонстрация на 16 юни 2009КНСБ Декларация септември 2010КНСБ Подписка септември 2010КНСБ Оценка действията по промени в КСО - 05 ктомври 2010КНСБ Справка по промените в КСО - 05 октомври 2010КНСБ Коментар по КТ след решението на КС относно промяна в режима на отпуските - ноември 2010КНСБ Прессъобщение от 07 февруари 2011КНСБ Синди труд за стачката март 2011КНСБ Писмо до президента на републикатаКНСБ Поздравление от Пл.Димитров за 22 години СЖБКНСБ за приватизацията на товарни превози - април 2012КНСБ 11 май 2012 -Спряха съкращенията в БДЖКНСБ благотворителна акция декември 2013КНСБ - листовка за протестите на 11 декември 2014г.КНСБ Писмо до Б.БорисовКНСБ писмо на И.Пенчев до Президента на КНСБКНСБ РС до КС на КНСБ - 27_02_2017КНСБ отговор на писмо от 07_02_2017КНСБ приложение към п-мо - извадки от протоколи на КСКНСБ Отхвърлено предложение за промяна в Устава на КНСБ