Търси

 

Библиотека
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2016
      »Преговори 2018
      »Преговори 2024
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 КС Протокол 01 от 03 февруари 2009КС Протокол 02 от 12 март 2009КС Протокол 03 09 април 2009КС Протокол 04 от 15 май 2009КС Протокол 05 от 04 юни 2009КС Протокол 06 от 23 юли 2009КС Протокол 07 от 29 септември 2009гКС Протокол 01 от 14 януари 2010КС Протокол 02 от 11 март 2010КС Протокол 03 от 30 април 2010КС Протокопл 04 от 17 юни 2010КС Протокол 05 от 07 юли 2010КС Протокол 06 от 24 септември 2010КС Протокол 07 от 28 октомври 2010КС Протокол 08 13 декември 2010КС Протокол 9 от 14 декември 2010КС Протокол 01 от 26 януари 2011г.КС Протокол 2 от 15 март 2011КС Протокол 3 от 01 април 2011КС Протокол 4 от 13 април 2011КС Протокол 5 от 25 май 2011КС Протокол 6 от 18 юли 2011КС Протокол 7 от 08 септември 2011КС Протокол 8 от 28 ноември 2011КС Протокол 9 от 03 декември 2011КС Протокол 1 от 17 януари 2012КС Протокол 2 от 23 февруари 2012КС Протокол 3 от 29 март 2012КС Протолкол 4 от 17 май 2012КС Протокол 5 от 28 юни 2012КС Протокол 1 от 24 януари 2013КС Протокол 02 от 16 май 2013КС Протокол 3 от 18 юли 2013СЖБ Протокол 4 от 01 октомври 2013КС Протокол 5 от 07 ноември 2013КС Протокол 1 от 28 февруари 2014КС Протокол 4 от 10 юли 2014КС Протокол 5 от 09 октомври 2014КС Протокол 6 от 11 декември 2014КС Протокол 1 от 08 април 2015КС Протокол 2 от 23 април 2015КС Протокол 3 от 02 юли 2015г.КС Протокол 4 от 15 октомври 2015КС Протокол 2 от 19 февруари 2016г.КС Протокол 1 от 18 май 2016КС Протокол 4 от 03 ноември 2016КС Протокол 1 от 21 март 2017г.КС Протокол 2 от 06 юли 2017г.