Търси

 

Библиотека
»Безплатните пътувания
»Закони
  »Общи
  »Специални
»Правителствени норм. актове
  »2.1
  »2.2
»Синдикални
  »КНСБ
  »Различните
    »Изключените
    »Северозапад 2008
  »РС София
    »Основни комитети
      »ЖП Секция Враца
      »ПТП Мездра
      »УДВГД район Враца
    »РС - Отношения с другите синдикати
    »РС - Писма, докладни и др.
    »РС - Протоколи
    »РС - Сигнали до ИТ и д.р. държавни и общински структури
  »СЖБ
    »Координационен съвет
      »КС - Протоколи
    »Протест май 2012
    »СЖБ - Писма, сигнали и др.
»Социални партньори
  »'БДЖ' ЕАД
    »БДЖ ЕАД Съвет на директорите
    »Действия по ЗУКТС май - декември 2010 - септември 2011
    »ЕАД - Централно
      »ЕАД Централно - КТД
      »ЕАД Централно - ЦСС
    »Локомотиви
      »Лок. - КТД 2009
      »Лок. - ЦСС
    »Пътнически превози
      »ПП - КТД
      »ПП - ЦСС
    »Товарни превози
      »ТП - КТД
      »ТП - ЦСС
  »ДП 'НКЖИ'
    »НКЖИ - КТД
      »Преговори 2014
      »Преговори 2016
    »НКЖИ - Протест 2009 - 2011
    »НКЖИ - ЦСС
    »НКЖИ Пенс.осигур.
 НК ЖИ Проект КТД 2009 - договорени текстове до включването на председателитеНК ЖИ КТД Пълномощно ФТРНК ЖИ КТД Протокол преговори 15_06_2009НК ЖИ Предложение по КТД за текстове в разногласие към 02_07_2009КТД 2009 - НК ЖИНК ЖИ Пълен комплект от протоколите за проведените преговори по КТДКТД 2009 - НКЖИ - изменение1КТД 2009 НКЖИ - Таблица 2НКЖИ Нови правила за отпускане на помощи - май 2011НКЖИ ПРОЕКТ за КТД 2011НКЖИ Заповед 856/21.07.211НКЖИ Писмо 13819/27.07.2011Синдикални Протестна декларация 03 август 2011НКЖИ До председателите 18 октомври 2011НКЖИ Групата по преговори до ГД 18 октомври 2011НКЖИ Защита при съкращение - работодател 15_12_2011НКЖИ Виждане на работодателя за КТД 2011 към 24 февруари 2012НКЖИ Лично мнение на Ивайло Пенчев по предложението за КТД към 24 февруари 2012НКЖИ Договорено по КТД към 01 март 2012КТД НКЖИ 2012НКЖИ АНАЛИЗ на КНСБ за КТД2012НКЖИ Протокол за приемане КТД 2012НКЖИ Програма при пенсиониране юли 2012НКЖИ ВПРЗ към октомври 2012г.КТД НКЖИ 2012 промяна 15_10_2012НК ЖИ Протокол за консултации по ВПРЗ август-септември 2012НКЖИ Проект КТД 2014КТД НКЖИ 2014НКЖИ Указания 1 за прилагане КТД 2014НКЖИ Социална програма 2014НКЖИ за чл.31. ал. 3 на КТД 2014НКЖИ Указания 2 за прилагане КТД 2014НКЖИ КТД 2016НКЖИ Указания за прилагане чл37 ал3 от КТДНКЖИ КТД 2018 - проектНКЖИ КТД 2016 Анекс 1